0Days
/
0Hours
/
0Mintues
/
0Seconds

Představ si, že by ti stačil papír a tužka k tomu, aby se vyřešily všechny 

tvé problémy a aby tvůj život nabral směr, který je pro tebe žádoucí.


Tady a teď můžeš začít existovat v nejlepší možné verzi své reality. 

Všechno máš na dosah konečků prstů. Potřebuješ k tomu jenom:

🧁 poznat svoje nitro, včetně svých slabiny,
🧁 naučit se sledovat, co způsobuje stresové reakce,
🧁 naučit se rozeznávat mezi pravdou a domněnkami,
nejen o sobě, ale i o světě okolo; a hlavně
🧁 zjistit, co doopravdy chceš a co ti brání!

A to pomocí papíru, tužky… a mě. 🙂

  Není to žádná magie. Jediné, k čemu vedu, je silný self-concept a uvědomě-ní, že jsi dostanečně dobrá na to, abys díky posílení vlastní hodnoty dosáh-la věcí, kterých chceš v životě dosáhnout.

  Celý workshop je protkaný technikami “law of assumption” (nebo jak já si termín amatérsky předpokládám jako “zákon předpokladu”); snaha “manifesto-vat si” lepší realitu, takovou, která mi vyhovuje, mě právě ponoukla k in-tenzivní práci na sobě samé.

  Svým posluchačům proto základy těchto “ezoterických teorií” představuju také, a to bez ohledu na to, zda jim věří nebo ne. To totiž není v konečném důsledku podstatné. Tuto možnost nabízím jen jako alternativu, jak je možné nabytých zkušeností využít v praxi.

 

Očekáváš, kdy se zase otevřou přihlášky do kurzu Script It? Vše se dozvíš v mém newsletteru! Přihlášky se znovu otevřou v zimě 2022!

Co získáš vstupem do workshopu Script It?

Okamžitým zápisem  získáš:

  • 6 základních videolekcí (celkem cca 7 hodin videí);
  • 5 pracovních listů s bohatou stínovou praxí a cvičeními,
  • tematické motivační nahrávky a subliminals,
  • BONUSOVÉ LEKCE:
    • novoroční speciál Cheers!
    • revizní speciál Svět, ve kterém žiju;
  • další budoucí připravované upgrady na specifická témata.

V učení “law of assumption” se scripting a journalling využívá jako součást procesu stanovování záměru. Záměr se může týkat změny tebe, tvé práce, podnikání, vztahů a každého aspektu v životě.

Scripting je zkrátka psaní, zapisování, plánování a vytváření “scénářů”.
Journalling přenáší tuto aktivitu do každodenní rutiny a vede k reflexi všednodennosti.

Psaní a glosování o mém životě jsou odjakživa součástí mého života. Psaní obecně je mou součástí. Studuju scenáristiku, píšu prózu a živím se copywritingem. Deník pro mě byl vždycky jen způsobem, jak se “vyblít” na papír a ulevit si.

Od doby, co pracuju s deníkem jako s nástrojem ovlivňování reality, se můj život radikálně změnil. Změnilo se mé vnímání mnoha věcí, zpracovala jsem si svá očekávání, které mám nejen od sebe, ale i od lidí okolo.

Specifický způsob práce s textem způsobuje, že se každý den blížím nejlepší verzi svého já a co víc: i moje vnější realita se začíná proměňovat podle mých představ.

Zbavila jsem se mnoha limitů, traumat, začala jsem ovládat své úzkosti a další “neovladatelné” příčiny mé duševní i fyzické nepohody.

Aktuálně počítám s celkem šesti lekcemi, které je možné zpracovat vlastním tempem. V první fázi budou lekce přibývat zhruba v týdenním rozestupu. Podrobný rozpis najdeš na konci této stránky.

Účastni se neobvyklého kurzu tvůrčího psaní, kde se fikce stane realitou. Tvojí realitou.

V šesti modulech budeš mít možnost zreflektovat za pomoci videí a pracovních listů svoje vnitřní i vnější limity, zodpovědět si, co je potřeba skutečně změnit, aby ses naučila stát si za svými zájmy a našla odhodlání vzít do rukou otěže svého života. 

Skrze zákon předpokladu se ti může dokonce povést fyzicky přepsat některé okruhy svého života tak, aby dávaly ten největší možný smysl a vedly tě ke kýženému cíli.

Rozpis lekcí:

Úvod do zákona přitažlivosti, předpokladu a transurfingu

Tato lekce je dobrovolná: ačkoli ne každý musí techniku scriptingu využít pro "manifestaci" reality, já jsem
z těchto informací při tvorbě kurzu vycházela. Účastníci a účastnice mohou v dobré víře výsledky scriptingu
v tomto směru využít, proto jsem v nulté lekci naznačila informační rámec, v němž se pohybuju.

Moje deníková rutina

Popíšu blíže, co jsem dělala s deníkem dříve (dobře i špatně) a jak se nakonec tato práce projevila. Na jaké jsem narážela překážky, jimž jste se možná nevyhnuli ani vy. 

Jak jsem s deníkem pracovala dříve a jak dnes? Jaké techniky jsem zkusila a můžete je využít i vy? Jaké kroky a krůčky můžete udělat už od první chvíle? A nakonec: jak mi zafungoval deník v rámci "zákona předpokladu"?

Moje nejlepší verze

Napsala jsem si nejlepší verzi sebe sama. Tu, která má všechno, co chce, a co nepřijde hned, přichází pomalu.

Jak může ovlivnit Tvoje představa nejlepší Tvé verze Tvé chování a realitu? Jak může ovlivnit Tvou budoucnost? Jaké vlastnosti jsi možná nikdy ani neměl/a a přesto se u Tebe projeví? Jaké je Tvé autentické já a k čemu je dobré? A hlavně jak se netlačit do něčeho, co mi nevyhovuje, jen kvůli pocitu, že bych taková*ý měl/a být?

V této lekci Tě čeká intenzivní práce, kreativní práce, která Ti bude dělat radost.

Revize minulosti

Od našeho nejlepšího a nejspokojenějšího já nás často drží vzpomínky na minulost. Svoji aktuální nespokojenost a svůj neúspěch opíráme o "empirická fakta", za něž považujeme to, co se nám kdysi přihodilo, kam jsme se narodili a jak jsme byli vychováni. 

S tím je utrum, kamarádi.

Zrevidujeme si minulost a své nejlepší verzi, ANIŽ BYCHOM COKOLI POTLAČOVALI, napíšeme ideální dětství, dospívání a rodinné prostředí. 

Manifestace budoucnosti

Rámcově se zamyslíme nad tím, jak má vypadat naše budoucnost. Protože nás už nedrží předpoklady o naší minulosti, naší přítomnosti a všem, co viníme z budoucího nevyhnutelného neúspěchu. 

Kým chci být DOOPRAVDY, bez toho, co si o mně myslí ostatní? Co moje nejlepší varianta má a zažívá v budoucnosti? Jaké plány pro ni mám?

Protože manifestovat COKOLI není proces související s POKUSEM, nýbrž s ROZHODNUTÍM si něco vzít. Stejně jako se nepokoušíte zvednout ruku nebo mrknout. Prostě to uděláte.

Vaše nová deníková rutina

Jak pracovat s deníkem nebo s textem obecně, s ohledem na věci, které jsi se naučil/a se mnou?

Jak bude vypadat Tvůj život teď, poté, co jsi na papíře definovala svou "lepší" variantu reality?

Jak je možné výstupy deníku využít pro každodenní fungování?

 

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Education Template

Masterclass za 49 Kč!

Mentální hygiena ke zhmotnění záměru

 

Nebo se podívej na všechny prémiové programy.